Νοσοκομείο Αγίου Αντωνίου (Χάνδακας προάστειο) (1253-1297)
IDENTITY
Name (Variations)
Άγιος Αντώνιος, Sanctus Antonius
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
νοσοκομείο/hospital
Doctrine
άγνωστο/unknown
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Χάνδακας προάστειο
First mention
1253
Last mention
1297
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (4)
Place (1)