Άγιος Ελευθέριος (Παραχάνδακας) (1303-1320)
IDENTITY
Name (Variations)
Άγιος Ελευθέριος, Sanctus Liberalis
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
εκκλησία/church
Doctrine
ορθόδοξο/orthodox
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Παραχάνδακας
First mention
1303
Last mention
1320
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (1)
Place (1)