Άγιος Γεώργιος (Θοδωρίτσι Κάτω/Επάνω) (1292-1320)
IDENTITY
Name (Variations)
Άγιος Γεώργιος, Sanctus Georgius
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
εκκλησία/church
Doctrine
ορθόδοξο/orthodox
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Θοδωρίτσι Κάτω/Επάνω
First mention
1292
Last mention
1320
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (1)
Place (0)