Άγιος Μάρκος (Χάνδακας πόλη) (1239-1320)
IDENTITY
Name (Variations)
Άγιος Μάρκος, Sanctus Marcus, San Marco
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
εκκλησία/church
Doctrine
καθολικό/catholic
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Χάνδακας πόλη
First mention
1239
Last mention
1320
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (7)
Place (1)