Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης Λατινικό (1271-1320)
IDENTITY
Name (Variations)
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης Λατινικό, Patriarchatus Constantinopolitanus, Patriarcha Constantinopolitanus
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
πατριαρχείο/patriachate
Doctrine
καθολικό/catholic
Colony
Κρήτη/Creta
Location
-
First mention
1271
Last mention
1320
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (5)
Place (10)