ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Πριν από την αναζήτηση πληροφοριών καλό είναι περιηγηθείτε στις Πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο της Βάσης Δεδομένων, και κυρίως στη Δομή της Βάσης Δεδομένων και στα Γλωσσάρια, έτσι ώστε να αντιληφθείτε αρχικά το γενικό περιεχόμενο.

Στη συνέχεια, η αναζήτηση πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλό ή σύνθετο τρόπο, όπως περιγράφεται ενδεικτικά παρακάτω.

Στο οριζόντιο μενού της αναζήτησης μπορείτε να δείτε το σύνολο του περιεχομένου της κάθε οντότητας (Πρόσωπα/Σχέσεις Προσώπων, Θεσμοί/Σχέσεις Θεσμών, Πηγές, Τόποι, Επώνυμα, Ονόματα) και να περιηγηθείτε επιλέγοντας μια τιμή. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε χρονική περίοδο αναζήτησης ή και συγκεκριμένη τιμή στο πεδίο της αναζήτησης.

Στο κάθετο μενού της αναζήτησης εμφανίζονται τα πεδία αναζήτησης που διαθέτει κάθε οντότητα, αφού πρώτα την επιλέξετε από το οριζόντιο μενού. Αν θέλετε δηλαδή να δείτε τα πεδία αναζήτησης για τα πρόσωπα, τότε επιλέγετε στο οριζόντιο μενού Πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστούν όλα τα καταγεγραμμένα πρόσωπα με αλφαβητική σειρά και αριστερά όλα τα πεδία αναζήτησης. Το ίδιο μπορείτε να εφαρμόσετε και για τις υπόλοιπες οντότητες της Βάσης Δεδομένων. Στη συνέχεια μπορείτε να αναζητήσετε με απλό τρόπο μια τιμή που γνωρίζετε και ενδιαφέρεστε για τις πληροφορίες που τη συνοδεύουν ή με σύνθετο συνδυαστικό τρόπο ειδικές πληροφορίες για ένα σύνολο τιμών ή για μία τιμή (π.χ. για ένα σύνολο προσώπων ή εγγράφων ή τόπων, ή για ένα πρόσωπο ή ένα έγγραφο ή ένα τόπο) επιλέγοντας τα κριτήρια που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε ακόμη να αναζητήσετε στις οντότητες Πρόσωπο και Πηγή όλες τις τιμές επιλέγοντας χρονική περίοδο αναζήτησης που σας ενδιαφέρει, ορίζοντας ταυτόχρονα, αν θέλετε, ακόμη πιο συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγοντας τιμές από τα υπόλοιπα πεδία αναζήτησης.

Τα Γλωσσάρια Όρων προσφέρουν εύκολη πλοήγηση στο περιεχόμενο πολλών πεδίων που στηρίζονται σε λίστες (Term Lists) ή σχέσεις (Relation Types), γεγονός που βοηθά τον χρήστη να ανακαλύψεται μονοπάτια αναζήτησης.

Αν επιλέξετε μια πηγή που σας ενδιαφέρει, τότε θα βρείτε όλα τα στοιχεία που την περιγράφουν, καθώς και όλους του τόπους που αναφέρονται σε αυτήν και βέβαια τα πρόσωπα που συνδέονται με την πηγή μαζί με τον ρόλο τους στο γεγονός (π.χ. πωλητής, αγοραστής, φεουδάρχης, μισθωτής κλπ.).

Αν επιλέξετε έναν τόπο, τότε όχι μόνο θα δείτε τις διαθέσιμες πληροφορίες γι’ αυτόν, αλλά και τις πηγές από τις οποίες αντλούνται οι πληροφορίες, καθώς και όλα τα πρόσωπα που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τόπο μαζί με την συγκεκριμένη σχέση τους με αυτόν (π.χ. κάτοικος, ιδιοκτήτης, μισθωτής κλπ.).

Αν επιλέξετε Σχέσεις Προσώπων ή Σχέσεις Θεσμών, τότε μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα πρόσωπα ή όλους τους θεσμούς με βάση τους συγκεκριμένους τύπους σχέσεων που έχουν αναπτύξει και τις οποίες παρέχει το κάθε πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε, για παράδειγμα, στις Σχέσεις Προσώπων να αναζητήσετε μέσω του πεδίου αναζήτησης «Ρόλος» όλους τους δανειολήπτες ή δανειοδότες, τους πωλητές ή αγοραστές, τους επενδυτές ή χρηματοδοτούμενους, ή μέσω του πεδίου «Συγγένεια» όλα τα φυσικά ή υιοθετημένα τέκνα, τους νονούς ή τους βαπτιστικούς κλπ. Με ανάλογο τρόπο στις Σχέσεις Θεσμών μπορείτε να αναζητήσετε ρόλους ή τύπο σχέσεις με τόπους.

Τέλος, οι δύο υπάρχοντες χάρτες (Χάρτης προσώπων και Χάρτης τόπων) βοηθούν να αντιληφθείτε πιο άμεσα τους καταγεγραμμένους τόπους, καθώς και τον αριθμό των προσώπων σε κάθε τόπο. Έτσι, μπορείτε οδηγηθείτε στα Πρόσωπα και μέσα από τους χάρτες, επιλέγοντας έναν τόπο.

Απλή αναζήτηση:

Αν αναζητάτε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τότε επιλέγετε επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο. Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτότητας διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πολλαπλά στοιχεία ταυτότητας, τότε επιλέγετε επώνυμο και όνομα και εξετάζετε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

Αν αναζητάτε σύνολο προσώπων, τότε επιλέγετε ένα επώνυμο ή ένα όνομα, ή όλες τις γυναίκες ή τους άνδρες επιλέγοντας το φύλο. Ανάλογα, μπορείτε να αναζητήσετε τα πρόσωπα ελληνικής ή λατινικής καταγωγής, ή τους Εβραίους, ή με άλλα στοιχεία ταυτότητας τα οποία παρέχουν σε λίστες τα πεδία όλων των οντοτήτων της Βάσης Δεδομένων.

Έτσι, ανάλογα κριτήρια αναζήτησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανείς και στις υπόλοιπες οντότητες της Βάσης Δεδομένων (Θεσμός, Πηγή, Τόπος, Επώνυμο, Όνομα).

Σύνθετη αναζήτηση:

Εδώ η αναζήτηση είναι πιο χρήσιμη στην περίπτωση αναζήτησης ομάδων τιμών με πολλαπλά κριτήρια για κάθε οντότητα. Στην περίπτωση της βασικής οντότητας Πρόσωπο, μπορείτε, για παράδειγμα, να αναζητήσετε πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο επώνυμο, τα οποία διαθέτουν συγκεκριμένο προσωπικό ή κοινωνικό καθεστώς, ή συγκεκριμένο τίτλο ή συγκεκριμένο αξίωμα ή επάγγελμα κλπ. Μπορείτε ακόμη να αναζητήσετε όλους τους αξιωματούχους ή ένα συγκεκριμένο αξίωμα μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ανάλογα, στις Πηγές μπορείτε να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη κατηγορία πηγής (π.χ. δάνειο, colleganza κ.ά.) για ένα συγκεκριμένο έτος ή μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ή ακόμη να περιέχει έναν συγκεκριμένο όρο ή λέξη στην υπάρχουσα περίληψη ή στο πρωτότυπο κείμενο όπου διατίθεται.

Σε παρόμοιες σύνθετες αναζητήσεις μπορείτε να προχωρήσετε για όλες τις οντότητες της Βάσης Δεδομένων. Οι κατάλληλοι συνδυασμοί κριτηρίων αναζήτησης, τα οποία προσφέρει η Βάση Δεδομένων, μπορεί εύκολα να σας οδηγήσει σε ομάδες προσώπων, θεσμών, πηγών, τόπων ή ονομάτων που σας ενδιαφέρουν για την έρευνά σας