Υπεύθυνος ερευνητής: Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
Επιστημονικός συνεργάτης: Μαρίνα Κουμανούδη, Kύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
Βοηθοί Έρευνας: Κωνσταντίνα Κυριαζή (Υποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Σέργιος Μοσχονάς: (Υποψήφιος Διδάκτωρ Μεσαιωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Το γενικό πλαίσιο του έργου «Προσωπογραφία του Ελληνο-βενετικού κόσμου» αφορά εν δυνάμει όλα τα πρόσωπα που έζησαν ή έδρασαν στις βενετικές αποικίες ή τους χώρους βενετικού ελέγχου και ενδιαφέροντος στο ευρύτερο Αιγαίο Πέλαγος αμέσως μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους, το 1204, και μέχρι την πτώση της Κρήτης στους Τούρκους το 1669.

Το υλοποιούμενο έργο, ειδικότερα, με τον τίτλο «Προσωπογραφία του Ελληνο-βενετικού κόσμου: Τα πρόσωπα του 13ου αιώνα» περιλαμβάνει τα πρόσωπα που έζησαν ή έδρασαν στις πρώτες βενετικές αποικίες κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα, δηλαδή την Κρήτη, τη Μεθώνη, την Κορώνη και τα Κύθηρα. Για κάθε πρόσωπο παρέχονται πέραν των στοιχείων ταυτότητας και πληροφορίες σχετικά με τις πολλαπλές σχέσεις που κατά τη διάρκεια της ζωής του ανέπτυξε με γεγονότα, άλλα πρόσωπα (συγγενικά ή όχι), θεσμούς και τόπους. Η ιστοσελίδα παρέχει ακόμη στον χρήστη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πληρέστερη κατανόηση της δομής και της μεθοδολογίας της Βάσης Δεδομένων, καθώς και στοιχεία για το ιστορικό πλαίσιο και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ τέλος περιλαμβάνει και γλωσσάρια των όρων και των σχέσεων που δομούν το περιεχόμενο της Προσωπογραφίας.

Στην παρούσα φάση η Βάση Δεδομένων που έχει αναρτηθεί περιλαμβάνει τμήμα του υλικού που αφορά την Κρήτη. Στη συνέχεια και κατά τακτά χρονικά διαστήματα η Βάση Δεδομένων θα ανανεώνεται με νέο υλικό, έως ότου συμπεριληφθούν όλες οι υπό εξέταση περιοχές.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του προγράμματος του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών «Αναβαθμίς».
Διάρκεια υλοποίησης της πρώτης φάσης του έργου: 2018-2020.