Μονή Κυρμουσή (Κυρμουσή) (1248-1320)
TAYTOTHTA
Όνομα (Παραλλαγές)
Μονή Κυρμουσή, Monasterium Kyrmoisi, Chirmusi
Κατηγορία
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Τύπος
μονή/monastery
Δόγμα
ορθόδοξο/orthodox
Αποικία
Κρήτη/Creta
Θέση
Κυρμουσή
Πρώτη αναφορά
1248
Τελευταία αναφορά
1320
Σχόλια
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (7)
Τόπος (3)