Παναγία Iubino (1294-1300)
TAYTOTHTA
Όνομα (Παραλλαγές)
Παναγία Iubino, Santa Maria de Iubino, Sancta Maria de Iubino
Κατηγορία
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Τύπος
μονή/monastery
Δόγμα
καθολικό/catholic
Αποικία
Κρήτη/Creta
Θέση
-
Πρώτη αναφορά
1294
Τελευταία αναφορά
1300
Σχόλια
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (1)
Τόπος (1)