χ.επ. ανώνυμη καλογρέα (1214-1236)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
χ.επ.
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
ανώνυμη
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
καλογρέα
Φύλο
γυναίκα/female
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
άγνωστο/unknown
Κοινωνικό Καθεστώς
-
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
-
 
Όνομα (Λατινικό)
-
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
calogrea
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1214
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1236
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Πιθανόν να πρόκειται και για μοναχή
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (2)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)