ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Μιχαήλ (1224-1240)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Μιχαήλ
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
-
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
feudatarius/ria
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
MILLISINO
 
Όνομα (Λατινικό)
Michali
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1224
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1240
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (3)
Συγγένεια (2)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (3)