ΕΞΩΤΡΟΧΟΣ ανώνυμος καλόγερος (1261)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΕΞΩΤΡΟΧΟΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
ανώνυμος
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
καλόγερος
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
εξαρτημένος/dependent
Κοινωνικό Καθεστώς
villanus
Τίτλος
-
Αξίωμα
caloierus/calogrea
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
EXOTROCHO
 
Όνομα (Λατινικό)
-
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
caloiero
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1261
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (1)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)