χ.επ. Μωυσής του Μωυσή (1271)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
χ.επ.
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Μωυσής
Όνομα πατέρα/συζύγου
του Μωυσή
Παρωνύμιο
-
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
εβραϊκή/jewish
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
επαγγελματίας/professional
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
tinctor
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
-
 
Όνομα (Λατινικό)
Moysi
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1271
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Ίσως να ταυτίζεται με τον Μωυσή του Μωυσή (1280-1281)
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (5)
Συγγένεια (1)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (6)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)