χ.επ. Σαμαριάς του Ηλία (1279)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
χ.επ.
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Σαμαριάς
Όνομα πατέρα/συζύγου
του Ηλία
Παρωνύμιο
-
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
εβραϊκή/jewish
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
-
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
-
 
Όνομα (Λατινικό)
Samargia
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1279
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
1279: κάτοικος Χαλκίδας (habitator Nigropontis)
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (2)
Συγγένεια (4)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)