ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Αντώνιος (1297-1306)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Αντώνιος
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
-
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
εξαρτημένος/dependent
Κοινωνικό Καθεστώς
villanus
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
APANOMEIRITI
 
Όνομα (Λατινικό)
Antonius
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1297
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1306
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Κάτοικος πιθανόν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Επισκοπή Χερσονήσου
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (1)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (4)
Θεσμός (1)
Τόπος (0)