χ.επ. Satericus (1259-1301)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
χ.επ.
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Satericus
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
-
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
εξαρτημένος/dependent
Κοινωνικό Καθεστώς
villanus
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
-
 
Όνομα (Λατινικό)
Satericus
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1259
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1301
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
"qui dicitur fuisse de Sifano"
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (2)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (1)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)