χ.επ. Νικόλαος Ψαράς (1234-1249)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
χ.επ.
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Νικόλαος
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
Ψαράς
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
εξαρτημένος/dependent
Κοινωνικό Καθεστώς
villanus, villanus feudi
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
-
 
Όνομα (Λατινικό)
Nicola
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
Piscator
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1234
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1249
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Το παρωνύμιο μπορεί να δηλώνει παλαιότερη απασχόληση
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (2)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (2)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)