ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Κωνσταντίνος Σεβαστός (1219-1265)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Κωνσταντίνος
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
Σεβαστός
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
archon/archondopulo
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
SCORDILI
 
Όνομα (Λατινικό)
Constantinus
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
Sevasto
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1219
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1265
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (2)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)