Καινούριο Χωριό
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Καινούριο Χωριό, Casale Novo, Kinurgio
Θέση
Lat: 35.2849338 Lng: 25.2588558
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1248
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
-
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Καινούριο Χωριό Πεδιάδας Ανήκε στην επισκοπή Χερσονήσου κατά τη βυζαντινή περίοδο
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (7)
Θεσμοί (0)
Πηγές (8)