Μοναστήρι Κάτω
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Μοναστήρι Κάτω, Cato Monastiri
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1305
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Sithia
Sexterium
-
Turma
Sithia
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (0)
Θεσμοί (0)
Πηγές (1)