Ιερουσαλήμ / Αγία Ιερουσαλήμ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Ιερουσαλήμ, Ierusalem, Agia Hierusalem, Sancta Hierusalem
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1227
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
Dorsodurum
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Αναφέρεται μαζί με τα χωριά Καρκαδιώτισσα, Γαλένι και Αγαλαντές Τεμένους Συνορεύει με το χωριό Βοριάς Μονοφατσίου και Κοπράστη
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (6)
Θεσμοί (0)
Πηγές (6)