Πρετόρια Τεμένους
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Πρετόρια, Pretoria
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1227
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
-
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Κυπάρισσος και Καλού Συνορεύει με τα χωριά Καλού και Γαλένι
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (0)
Θεσμοί (0)
Πηγές (3)