Γιστέρνες / Γιστέρνι
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Γιστέρνι, Γιστέρνες, Στέρνες, Gisterne, Gisterni, Cisterne, Paleo Gisterne
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1227
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
-
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Αναφέρεται και ως Παλαιο-Γιστέρνες Συνορεύει με τα χωριά Τεφέλι, Μεταξάρι, Πυράθι, Αποσελέμι και Καμάρες
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (1)
Θεσμοί (0)
Πηγές (7)