Δουκαριαστό
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Δουκαριαστό, Ducariasto
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1255
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
-
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Πιθανόν χωριό κοντά στο χωριό Κιτιά, ίσως στην περιοχή Μονοφατσίου
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (0)
Θεσμοί (0)
Πηγές (1)