Χωριδάκι
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Χωριδάκι, Χωρδάκι, Choridachi
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1314
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
-
Sexterium
-
Turma
Sivrito Cato
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Χωριδάκι Αμαρίου ή Καρδάκι ερειπωμένος οικισμός μεταξύ των χωριών Γερακάρι Αμαρίου και Σπήλι Αγίου βασιλείου;
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (1)
Θεσμοί (0)
Πηγές (1)