Κακοχωριό (Μεταξοχώρι)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Κακοχωριό, Cacochorio, Cachocorio, Μεταξοχώρι
Θέση
Lat: 35.1303622 Lng: 25.1424043
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1227
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
Dorsodurum
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Σήμερα: Μεταξοχώρι, νεότερη ονομασία του παλαιότερου Κακοχωριού. Κατά τον 13ο αιώνα: δύο χωριά, Μεταξάρι και Κακοχωριό. Πιθανότατα οι δύο αυτοί οικισμοί εξελίχθηκαν σε έναν.
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (11)
Θεσμοί (0)
Πηγές (12)