Στη Βάση Δεδομένων καταγράφονται τα πρόσωπα που έζησαν ή έδρασαν στις βενετικές αποικίες του ελληνικού χώρου, ξεκινώντας από την Κρήτη και συνεχίζοντας με την Μεθώνη, την Κορώνη και τα Κύθηρα, κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα. Για κάθε πρόσωπο παρέχονται τα στοιχεία ταυτότητάς του, καθώς και οι σχέσεις με γεγονότα, άλλα πρόσωπα και τόπους κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Slider