«Η Προσωπογραφία μάς παρέχει έναν θησαυρό επεξεργασμένων ιστορικών δεδομένων σε μόνιμη αποδόμηση. Πρόκειται για ένα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο που κυριολεκτικά μετατρέπει την Ιστορία σε άτομα, γιατί ένα πρόσωπον είναι ένα άτομον, η αδιαχώριστη ενότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένας κατάλογος όλων των προσώπων που αναφέρονται στις πηγές είναι η όσο το δυνατόν πιο πλήρης, ευκρινής και αντικειμενική καταγραφή του παρελθόντος.»

[Paul Magdalino, “Prosopography and Byzantine identity”, Fifty years of Prosopography. The Later Roman Empire, Byzantium and beyond, ed. Averil Cameron, Oxford University Press 2003, 46.]

Slider