ΚΑΤΣΙΚΗΣ Μάρκος (1319)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Μάρκος
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
-
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
feudatarius/ria
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
CACIKI
 
Όνομα (Λατινικό)
Marcus
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1319
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (1)
Συγγένεια (2)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (1)
Θεσμός (0)
Τόπος (3)