Καλιμάνδρα / Καλίμανδρο
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Καλιμάνδρα, Καλίμανδρο, Calimandra, Calimandro
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1259
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
Dorsodurum
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Στην περιοχή Μονοφατσίου και στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Μοριά και Σκαλάνι
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (4)
Θεσμοί (0)
Πηγές (2)