ΣΕΡΒΟΣ Εμμανουήλ Καλόγερος (1300)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΣΕΡΒΟΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Εμμανουήλ
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
Καλόγερος
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
monacus/ca
Τίτλος
-
Αξίωμα
caloierus/calogrea
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
SERVO
 
Όνομα (Λατινικό)
Hemanuel
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
Calogero
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1300
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Το επίθετο "καλόγερος" θα μπορούσε να θεωρηθεί τόσο ως ιδιότητα όσο και ως παρωνύμιο.
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (1)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (1)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)