ΣΓΟΥΡΟΣ ανώνυμος Σγουρόπουλος (1299)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΣΓΟΥΡΟΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
ανώνυμος
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
Σγουρόπουλος
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
-
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
SGURO
 
Όνομα (Λατινικό)
-
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
Sgoropoli
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1299
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Πιθανόν να έφερε το όνομα Νικόλαος, λαμβάνοντας υπόψη τρία εγγόνια του, τα οποία φέρουν το όνομα αυτό
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (1)
Συγγένεια (10)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (0)