Κριτσά
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Κριτσά, Gricea, Gricee, Crizee, Griza
Θέση
Lat: 35.15673 Lng: 25.64422
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1236
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
Dorsodurum
Turma
Mirabellum
Civitas
-
Casale
Mirabellum
In partibus
-
Σχόλια
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (13)
Θεσμοί (0)
Πηγές (14)